160, Jeevan Jyoti, Bai Ka Bagh, Prayagraj, Uttar Pradesh.